Visualiseret progression

Elevkompetencer er et stærkt pædagogisk værktøj, hvor eleven og læreren samarbejder om at afdække og udvikle elevens kompetencer. Eleverne får nye muligheder for at få tydeliggjort og visualiseret deres egen progression, hvilket gør at de kan danne nye erkendelser indenfor udvikling af egne kompetencer.